cularis
jazz trio profiel optredens contact

Jazz

Jazz is een muzieksoort met een onwaarschijnlijke flexibiliteit. Niet alleen zijn er talloze vormen van jazz, zoals bijvoorbeeld oude stijl, swing, be-bop, latin, fusion, rock of vrije geïmproviseerde muziek, ook binnen die vormen bestaat continu de vrijheid van persoonlijke opvatting en rol c.q. taakverdeling van de instrumenten. Er is altijd een gegeven, een raamwerk, waarbinnen gespeeld wordt, maar wat het eindresultaat uiteindelijk zal zijn, blijft keer op keer een verrassing. Jazzmuziek lijkt in feite op een wereldtaal, waarbij jazzmusici van over de hele wereld vrijwel moeiteloos met elkaar kunnen communiceren. Ook al kennen ze elkaar niet en spreken ze elkaars taal niet. Dat is jazz en dat is al uniek. Dat jazzmusici die goed op elkaar zijn ingespeeld, vervolgens in staat zijn de band als het ware als één muziekinstrument te laten klinken is, het volgende fenomeen dat binnen de jazzmuziek plaats vindt. De klank, het interactieve samenspel, de dynamiek, het luisteren naar elkaar en impulsief op elkaar reageren, staan daarbij centraal en maken jazz tot een boeiende muzieksoort.


jazzfoto1